Disclaimer

Gebruik

Door deze website te bezoeken en de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Mintt garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Eigendomsrechten

Mintt behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mintt of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Mintt behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

Informatie van derden

Deze website bevat links naar websites van derden. Dit betekent niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Mintt worden aanbevolen. Evenmin heeft Mintt de informatie op deze websites beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Mintt is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites, waarnaar op deze website wordt verwezen, of die verwijzen naar deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Verantwoordelijke uitgever:

Mintt – Ruth Boni
Arnold van Loonlaan 34
3500 Hasselt
0476 206 286
info@mintt.be